Logo města Hostivice

Studie širšího prostoru Hostivického nádraží

Úpravy hrubopisu

stav k 7. březnu 2021

Úpravy podle projednání s občany

Úpravy po jednání s koordinátory dopravy ROPID a IDSK a koordinátorem Kladenské drážní cesty T. Cachem

Úpravy po jednání se Správou železnic

Vypořádání připomínek

stav k 15. březnu 2021